Documentazion


STATŪT
Statūt_Comun_Sudri.pdf
AUTOCERTIFICAZIONSCertificāt di residence
FUResidence.pdf
Certificāt di esistence in vite
FUVite.pdf
Certificāt di citadinance
FUCitadinance.pdf
Certificāt di nassite
FUNassite.pdf
Certificāt di nassite di un fi
FUNassite di un fi.pdf
Certificāt di gjoldimint dai dirits politics
FUdirits politics.pdf
Certificāt dal titul di studi
FUTitul di studi.pdf
Certificāt di muart
FUMuart.pdf
Certificazion anti-mafie - personis fisichis
FUAntimafie_PF.pdf
Certificazion anti-mafie - personis juridichis
FUAntimafie_PG.pdf
Declarazions sostitutivis di certificazion di cui che nol č bon o nol pues firmāFUDec_di cui che nol sa firmā.pdf
Declarazions sostitutivis di certificazion di cui che par cumņ nol pues firmā
FUDec_nn_sa_temp.pdf
Declarazions sostitutivis di estrat di at di stāt civīl
FUDec_Estr_At_Civ.pdf
Declarazions sostitutivis di estrat di at di stāt civīl
dadis da un gjenitōr o da un tutōr
FUDec_Estr_At_Civ_Gen_Tut.pdf
Declarazions sostitutive di certificazion
FUDec_sost_cert.pdf
Declarazions sostitutivis dadis da un forest che al sta in Italie
FUDec_Extra.pdf
Declarazion sostitutive dal At di Notorietāt
pe soministrazion di un servizi public
FUDec_Sost_Not AO.pdf
Declarazion sostitutive dal At di Notorietāt
pe soministrazion di un servizi public
FUDec_Sost_Not PE.pdf